Mezinárodní spolupráce

FEPEDA - Evropská federace rodičů  dětí se sluchovým postižením 

FEPEDA_logoNaše Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených je členem Evropské federace rodičů  dětí se sluchovým postižením (FEPEDA).

FEPEDA je nestátní zastřešující organizace, která reprezentuje organizace rodičů a přátel neslyšících a nedoslýchavých dětí na evropské úrovni. Hájí práva neslyšících a nedoslýchavých dětí, mladých lidí i jejich rodin na evropské úrovni tak, aby se mohli plně začlenit do evropské společnosti, ve které budou mít rovné příležitosti a možnost zapojovat se do jejího života.

Setkání Řídící komise ve Frankfurtu, duben 2018FEPEDA byla založena roku 1990, náš spolek je jedním ze zakládajících členů. Další zakládající organizace jsou z Belgie, Německa, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Portugalska, Španělska, Nizozemí a Velké Británie. Dnes má 22 členů z celé Evropy.

Hlas FEPEDY je ovšem slyšet díky jejímu členství v několika mezinárodních organizacích i na světové úrovni. Jsou jimi:

Díky členství v FEPEDA máme k dispozici informace z jiných evropských zemích o dění, péči a službách pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Sami také jejím prostřednictvím informujeme o tom, co se děje v ČR a jak přispíváme svými aktivitami k lepší kvalitě života rodin těchto dětí. V roce 2017 jsme například FEPEDA poslali informace o tom, jak jsou v ČR  dostupná a financovaná sluchadla, včetně jejich ceny. Tato fakta sbírala FEPEDA od Program pro děti při jednání Řídící komise ve Frankfurtu, duben 2018všech členských organizací, aby na základě nich mohla vyhodnotit další kroky FEPEDA na mezinárodním poli.

Jeden z hlavních cílů FEPEDA je, aby se rodiny z členských států setkávaly a měli tak možnost poznat rodiče a děti se sluchovým postižením z jiných zemí. FEPEDA za tím účelem pořádá týdenní rodinné tábory (kempy, setkání) pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, které se konají o prázdninách. V roce 2019 se takový tabor uskutečnil v Německu.

Od roku 2018 vydává FEPEDA dvakrát ročně Newsletter, kde informuje o svých aktivitách na mezinárodním poli a členské organizace v něm sdílí novinky z dění ve svých asociacích. Newslettery si můžete přečíst zde:  

Newsletter Léto 2018
Newsletter Zima 2018
Newsletter Léto 2019

Další informace jsou dostupné na webu organizace FEPEDA a na Facebooku.