Ceník služeb

Viz Příloha Knihovního řádu knihovny Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, 
platná od 2. 1. 2018.

  1. Registrační poplatek na 1 rok 

Základní                                                          150,- Kč
Studenti, důchodci, držitelé ZTP, ZTP/P         100,- Kč
Členové ICRPSP                                             zdarma

  1. Výpůjční a tiskové poplatky

Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma.
Tiskové výstupy z knihovního fondu 1 strana formátu A4 - 2,- Kč

  1. Rezervování

1 knihovní jednotka     5,- Kč

  1. Kopírování

ČB kopie A4
jednostranně - 2,- Kč
oboustranně -  3,- Kč

Barevná kopie A4
jednostranně -  9,- Kč
oboustranně -  17,- Kč

  1. Skenování

osobně čtenářem v knihovně - 1 strana  předlohy   2,- Kč
pracovnicemi knihovny (max. 20 stran):
       manipulační poplatek  20,- Kč
      1 strana předlohy           2,- Kč 

  1. Poplatky z prodlení při překročení řádné výpůjční lhůty

za jednu knihovní jednotku a jeden pracovní den   2,- Kč 

  1. Poplatky za upomínání

Vycházejí z vynaložených nákladů a z platných poštovních sazeb, připočítávají se ke zpozdnému podle počtu a druhu odeslaných upomínek. 

Druhá a každá další upomínka elektronickou  poštou a SMS - 5,- Kč
Upomínka  poštou - 15,- Kč
Upomínka doporučená - 35,- Kč

  1. Náhrady škod a ztrát

Vycházejí z vynaložených nákladů, o způsobu náhrady rozhoduje knihovník – viz čl. 6 KŘ.

Vystavení ztraceného čtenářského průkazu - 20,- Kč