Kulturní, vzdělávací

Zahradní slavnostRodinám s dětmi se sluchovým postižením – ale nejen jim - nabízíme do českého znakového jazyka tlumočená

  • divadelní představení,
  • koncerty či muzikály (Mauglí),
  • komentované workshopy                a prohlídky v galeriích                       i  muzeích,
  • nebo třeba vlastní program            pro Noc s Andersenem.

Připravované akce naleznete zde.  

 

Piráti  Zahradní slavnost s Jaroslavem Duškem  Noc s Andersenem