Archivní tituly

Fond archivní literatury je tvořen především z daru knihovny Základní školy pro sluchově postižené v Praze 5, Výmolova 169/2. Čítá více než 300 titulů, mezi nejstarší patří kniha autora Franze Herrmanna Czecha s názvem Verfinnlichte Denk- und Sprachlehre mit Unwendung auf die Religions- und sittenlehre und auf das Leben. Vydána byla ve Vídni roku 1833.

Vybíráme z dalších titulů: 

 • Co má dělati matka hluchoněmého dítěte (1931)
 • Hluchoněmé a nedoslýchavé děti: Školní a sociální péče (1934)
 • Hluchoněmý: Jeho výchova a vzdělání (1934)
 • Experimentální a fyziologické studie ke vzniku řeči bez hrtanu a zvláště řeči oesofageální (1924)
 • Bible pro neslyšící

V archivním fondu najdete též publikace v němčině, angličtině, francouzštině, italštině či chorvatštině, například: 

 • Handbuch des Taubstummenwessens: Herausgegeben vom bunde Deutscher Taubstummenlehrer
 • Die neue Berufsbildung der Tauftummenlehrer
 • Die Ausbildung des Taubstummen in der Lautsprache : Die Begriffsbildung
 • Friedrich Moritz Hill,der reformator des deutschen Taubstummenunterrichts :  Mit Beitraben hervorragender Zietgenossen Hills
 • Podižimo škole i za gluhonijemu djecu!
 • International conference of education of the deaf z roku 1925
 • nebo vícejazyčná kniha La Paraula z roku 1920, v níž se seznámíte s péčí o sluchově postižené ve Francii, Španělsku, Německu, Portugalsku a Itálii, poznáte španělskou osobnost Juana Pabla Boneta, získáte přehled o skandinávských institucích a školách pro sluchově postižené.