Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Naším hlavním cílem je vytvářet informační zázemí pro rodiče nedoslýchavých a neslyšících dětí

Jsme spolkem, který již 29 let sdružuje rodiče dětí se sluchovým postižením, příbuzné, přátele a odborníky, kteří s těmito dětmi pracují. Pomáháme rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí. Snažíme se přispět k tomu, aby se mohly tyto děti co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti.

Toho chceme docílit zejména zvyšováním informovanosti rodičů o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve společnosti.

Zajišťujeme také zázemí pro sdružování rodičů dětí se sluchovým postižením, jejich přátel a podporovatelů, a to i na mezinárodní úrovni.

Náš spolek je jednou ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (vedle organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.). Svou činností na ni navazujeme a zachováváme kontinuitu jejích služeb. Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb.

Více informací o organizaci najdete zde.