Magazín Dětský sluch

DS_a_množství výtiskůZa účelem osvěty se podílíme na vydávání odborného magazínu Dětský sluch, který vydává Centrum pro dětský sluch Tamtam. Přináší názory odborníků, zkušenosti rodičů i informace ze zahraničí na aktuální témata. Je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, ale i odborníkům – lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů. Časopis dětský sluch navazuje na časopis s názvem Info-Zpravodaj Magazín. Vybrané články ze starších čísel obou časopisů můžete najít na www.idetskysluch.cz

Témata dosud vydaných čísel

3/2019  Ztráta a zahraniční zkušenosti
2/2019  Sluchadla
1/2019  Předškolní péče
4/2018  Raná péče v rodinách dítěte se sluchovým postižením
3/2018  Včasná diagnostika
2/2018  Péče o dítě s kombinovaným postižením 
1/2018  Vztahy v rodině - o mezigeneračních vztazích dítěte se SP
4/2017  Dítě - o mezioborové spolupráci odborníků pečujících o děti se SP
3/2017  Genetika sluchových vad
2/2017  Kompenzační pomůcky 
1/2017  Spolu - o rodinných pobytech pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
1/2016  Tátové (pro nedostatek financí vyšlo v r. 2016 jen jedno číslo ) 
4/2015  Ve škole - vyprodáno; avšak nabízíme vesměs identickou publikaci Nebojte se integrace, připravte se včas
3/2015  25 let pro děti se sluchovým postižením - o historii a současnost bývalé Federace rodičů a přátel sluchově                   postižených, dnes Tamtamu, o.p.s.
2/2015  Předčasně narozené děti   - vyprodáno 
1/2015  Bilatelární KI                           

Cena: 

1 výtisk 100 Kč + poštovné a balné 30 Kč
předplatné 4 čísla 400 Kč včetně poštovného a balného; předplatné je vždy na daný kalendářní rok
čísla do roku 2018 á 50 Kč

Magazín lze zakoupit v naší knihovně, nebo si jej objednat na e-mailu: redakce@detskysluch.cz.  

Magazín Dětský sluch - anketa mezi odborníky  Magazín Dětský sluch - příběh rodiny