Podpořte nás

Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podporují finančním či věcným darem nebo osobní pomocí při našich různých akcích. Díky nim můžeme realizovat naše aktivity a zkvalitňovat služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením, dospělým neslyšícím a nedoslýchavým lidem a dalším zájemcům o téma sluchového postižení v celé České republice.

Chcete naši činnost podpořit? Můžete nám přispět na bankovní účet č. 107-6539510247/0100, vedený u Komerční banky. Rádi vám vystavíme potrvzení o daru.

Partneři

(Seznam jednotlivců a organizací, kteří nás podpořili, je uveden
bez ohledu na výši finančního příspěvku nebo hodnotu daru.)

Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Informační centrum realizuje za finanční podpory Úřadu vlády České republiky projekt s názvem Informační centrum o hluchotě a mezinárodní aktivity FEPEDA. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Praha 13

Praha 13

Magistrát Hlavního města PrahyMagistrát hlavního města Prahy

Nakladatelství Portál

Nakladatelství Portál

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.