Podpořte nás

Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podporují finančním či věcným darem nebo osobní pomocí při našich různých akcích. Díky nim můžeme realizovat naše aktivity a zkvalitňovat služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením, dospělým neslyšícím a nedoslýchavým lidem a dalším zájemcům o téma sluchového postižení v celé České republice.

Chcete naši činnost podpořit? Můžete nám přispět na bankovní účet č. 107-6539510247/0100, vedený u Komerční banky. Rádi vám vystavíme potrvzení o daru.

Dárci

(Seznam jednotlivců a organizací, kteří nás podpořili, je uveden
bez ohledu na výši finančního příspěvku nebo hodnotu daru.)

Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Informační centrum realizuje za finanční podpory Úřadu vlády České republiky projekt s názvem Informační centrum o hluchotě a mezinárodní aktivity FEPEDA. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Praha 13

Praha 13

Logo_MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

Informační centrum realizuje s finanční podporou hlavního města Prahy projekt s názvem Informační centrum o hluchotě. 

CEPS_logo_propagacni

ČEPS, a.s.

Nakladatelství Portál

Nakladatelství Portál

 

Spolupráce

 

HHF-Logo-RGB-Teal-Tagline

 

 

logo-2018 (1)

 

 

Novinky v knihovně

Nikdo nejde z kola ven

Speciální pedagožka, redaktorka a autorka Hana Zobáčová ve své knize Nikdo nejde z kola ven seznamuje srozumitelným, dětským jazykem skrze příběh s detektivní zápletkou mladé čtenáře se základními informacemi o různých poruchách a handicapech. Pomáhá jim pochopit, že i přes různé odlišnosti a dovednosti jsme všichni stejní a nikdo by neměl kvůli své jinakosti jít z kola ven. Někdo může mít problém s učením, další s pohybem, zrakem či sluchem, přesto z nás všech mohou být kamarádi a leckteré nesnáze lze společně překonat. 

Akce

Více akcí

Zahraniční články