O nás

Jsme spolek, který již 30 let sdružuje rodiče děti se sluchovým postižením, příbuzné, přátele a odborníky, kteří s těmito dětmi pracují. Prostřednictvím svých aktivit a služeb pomáháme rodičům neslyšících a nedoslýchavých dětí překonávat následky sluchového postižení jejich dětí a snažíme se přispět k tomu, aby se mohly co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící společnosti. Úzce spolupracujeme s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. a momentálně sdružujeme 134 členů.

Od roku 1992 jsme členem Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA). Participovali jsme na realizaci Zákona o znakové řeči a Zákona o sociálních službách, získali jsme ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené i Národní rady zdravotně postižených.

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.