O nás

Jsme spolek, který již 30 let sdružuje rodiče děti se sluchovým postižením, příbuzné, přátele a odborníky, kteří s těmito dětmi pracují. Prostřednictvím svých aktivit a služeb pomáháme rodičům neslyšících a nedoslýchavých dětí překonávat následky sluchového postižení jejich dětí a snažíme se přispět k tomu, aby se mohly co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící společnosti. Úzce spolupracujeme s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. a momentálně sdružujeme 134 členů.

Od roku 1992 jsme členem Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA). Participovali jsme na realizaci Zákona o znakové řeči a Zákona o sociálních službách, získali jsme ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené i Národní rady zdravotně postižených.

Novinky v knihovně

Nikdo nejde z kola ven

Speciální pedagožka, redaktorka a autorka Hana Zobáčová ve své knize Nikdo nejde z kola ven seznamuje srozumitelným, dětským jazykem skrze příběh s detektivní zápletkou mladé čtenáře se základními informacemi o různých poruchách a handicapech. Pomáhá jim pochopit, že i přes různé odlišnosti a dovednosti jsme všichni stejní a nikdo by neměl kvůli své jinakosti jít z kola ven. Někdo může mít problém s učením, další s pohybem, zrakem či sluchem, přesto z nás všech mohou být kamarádi a leckteré nesnáze lze společně překonat. 

Akce

Více akcí

Zahraniční články