O nás

Jsme spolek, který již 30 let sdružuje rodiče děti se sluchovým postižením, příbuzné, přátele a odborníky, kteří s těmito dětmi pracují. Prostřednictvím svých aktivit a služeb pomáháme rodičům neslyšících a nedoslýchavých dětí překonávat následky sluchového postižení jejich dětí a snažíme se přispět k tomu, aby se mohly co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící společnosti. Úzce spolupracujeme s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. a momentálně sdružujeme 134 členů.

Od roku 1992 jsme členem Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA). Participovali jsme na realizaci Zákona o znakové řeči a Zákona o sociálních službách, získali jsme ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené i Národní rady zdravotně postižených.

Novinky v knihovně

obálkaHry pro rozvíjení sociální dovedností u dětí 5-12 let
Inspirace pro školy, terapeutické a podpůrné skupiny, dětské tábory, dětské oddíly a pododbně

Odjinud

Více článků