O nás

Jsme spolek, který již 30 let sdružuje rodiče děti se sluchovým postižením, příbuzné, přátele a odborníky, kteří s těmito dětmi pracují. Prostřednictvím svých aktivit a služeb pomáháme rodičům neslyšících a nedoslýchavých dětí překonávat následky sluchového postižení jejich dětí a snažíme se přispět k tomu, aby se mohly co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící společnosti. Úzce spolupracujeme s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. a momentálně sdružujeme 134 členů.

Od roku 1992 jsme členem Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA). Participovali jsme na realizaci Zákona o znakové řeči a Zákona o sociálních službách, získali jsme ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené i Národní rady zdravotně postižených.

Novinky v knihovně

Ukrytý poklad

Ukrytý poklad
Po knize Třinácté komnaty dětské duše, která je považována za základní knihu o terapii hrou, přichází autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a přináší řaduu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. 

Odjinud

Více článků