Knihovna se specializovaným fondem

Specializovaná knihovna V situaci, kdy je rodičům sděleno, že jejich dítě má sluchovou vadu, zažívají bolest a stres z toho, co s jejich dítětem bude, jak s ním budou komunikovat, jak se bude moci vzdělávat, jaké jsou možnosti kompenzace sluchové vady atd.  I proto již od počátku činnosti Informační centrum vyhledává, shromažďuje a zájemcům zpřístupňuje odbornou literaturu, časopisy, vysokoškolské práce, DVD, ale třeba i beletrii týkající se různých oblastí života osob  se sluchovým postižením. Mnoho titulů je zahraničních. Vznikla tak unikátní knihovna se specializovaným fondem, jež aktuálně disponuje více jak 4.300 svazky. Svého druhu a rozsahem je jedinou v ČR, u Ministerstva kultury ČR je evidována pod číslem: 6490/2013.

Tituly se týkají všech oblastí života lidí se sluchovým postižením:

  • výchova a vzdělávání dětí se sluchovým postižením
  • znakové jazyky
  • kultura Neslyšících
  • technická kompenzace sluchové vady
  • logopedie
  • psychologie sluchového postižení
  • beletrie (o neslyšících, autorská tvorba neslyšících)
  • medicína, sociologie aj.

Většinu titulů je možné si zapůjčit domů, některé publikace (např. studentské práce) jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu. Velkou část titulů tvoří zahraniční materiály v originálech, zejména v anglickém jazyce (dále pak v německém, polském, holandském, francouzském jazyce aj.).

Knihovna obsahuje také: 

Čtenářům je k dispozici počítač a internet.

Výpůjčky jsou možné i přes poštu. V takovém případě zasíláme výpůjčky za cenu balného a poštovného. Stačí, když nám pošlete e-mail. :-)