Mimopražští čtenáři

Podmínky registrace a půjčování knih pro mimopražské čtenáře:
  • zaslání potřebných identifikačních údajů (titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, pokud je, tak i přechodného bydliště, telefonický kontakt, email, statut čtenáře: člen ICRPSP, rodič dítěte se sluchovým postižením, student do 26 let, držitel ZTP, ZTP/P, ostatní),
  • platbu za roční registraci (viz Ceník poplatků) a poštovné a balné za zasílanou výpůjčku je nutné provést předem převodem z účtu (číslo účtu a variabilní symbol bude čtenáři zaslán emailem),
  • knihy je nutné vracet doporučeně, řádně zabalené,
  • běžná výpůjční doba je 30 dní; cizojazyčné knihy, CD, DVD se půjčují na 14 dní; před uplynutím této doby je možné prodloužení, nebude-li na tituly rezervace (pro vstup do svého čtenářského konta obdrží čtenář osobní číslo),
  • nevrátí-li čtenář vypůjčené materiály do stanovené doby a ani nepožádá o jejich prodloužení, účtuje se za každou knihu a pracovní den 2 Kč zpozdné.

Kontakt
Telefon, SMS: +420 235 517 691
e-mail: knihovna@infocentrum-sluch.cz

Novinky v knihovně

Ukrytý poklad

Ukrytý poklad
Po knize Třinácté komnaty dětské duše, která je považována za základní knihu o terapii hrou, přichází autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a přináší řaduu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. 

Odjinud

Více článků