Prodej knih

Všechny knihy jsou dostupné na e-shopu Centra pro dětský sluch Tamtam. Prohlédněte si naši nabídku, členové ICRPSP mají na některé publikace slevu! ☺

Nabídka knih
Dítě se sluchovým postižením v péči odborníků

Kol. autorů. 1. vyd. Praha: Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, 2018. 56 s.
Cena: zdarma (pouze balné 70 Kč /pro členy ICRPSP 50 Kč + poštovné)Dítě se SP v péči odborníků

Publikace představuje nejdůležitější odborníky, se kterými se rodiče dětí se sluchovým postižením při diagnostice a péči o sluch svých dětí setkávají. Jedná se o neonatologa, foniatra, poradce rané péče, tým odborníků v implantačních centrech, operatéra kochleárních implantátů, inženýra nastavujícího kochleární implantáty, logopeda a speciálního pedagoga. Jaká je role a kompetence těchto specialistů? Jak konkrétně napomáhají dítěti se sluchovým postižením začlenit se do slyšící společnosti? V čem se na ně jejich rodiče a blízcí mohou spolehnout? Odpovědi na tyto otázky podávají sami odborníci v rozhovorech nebo autorských článcích.

Být neslyšící nemusí být problém. Jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením: postřehy z psychologické poradny

V. Doušová, K. Kratochvílová, J. Motejzíková. Praha: CDS, 2014. 97 s.
Cena: 160 KčBýt neslyšící nemusí být problém

Publikace vychází z praxe Speciální psychologické poradny pro sluchově postižené a jejich blízké při Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Populární formou zpracovává, v jakých oblastech mají mladí lidé či dospělí lidé se sluchovým postižením často problémy, které vyžadují psychologickou intervenci.Skládá se ze dvou částí. V první části lze najít 10 kazuistik vybraných neslyšících
a nedoslýchavých klientů. Každá kazuistika obsahuje popis výchozí situace klienta, jeho příběh, postup intervence v Poradně, shrnutí hlavních bodů kazuistiky a rady a doporučení, vztahující se
k dané kazuistice.

Ve druhé části jsou zpracovaná jednotlivá důležitá témata, vážící se ke kazuistikám: bezpodmínečné přijetí dětí, komunikace, reakce dětí na dlouhodobou frustraci, nedostatek informací, samostatnost a zdravé sebevědomí, sexuální výchova u dětí se sluchovým postižením, kontakt s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kontakt se slyšícími vrstevníky
v integraci, šikana ve škole).

Cílem knihy je podpořit rodiče v jejich roli láskyplných průvodců svých sluchově postižených děti, aby výsledkem tohoto doprovázení bylo šťastné, sebevědomé a spokojené dítě, které se umí orientovat v okolním světě i samo v sobě. Kniha je určena také pro odborníky, kteří s klienty se sluchovým postižením pracují (psychology, speciální pedagogy, učitele atd.) a další zájemce o svět neslyšících.

Kochleární implantáty: rady a zkušenosti

Kol. autorů. Praha: FRPSP, 2009. 234 s.
Cena pro členy ICRPSP: 220 Kč
Cena pro ostatní: 260 KčKochleární implantáty

Kniha je určena především pro rodiče neslyšících dětí a dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří pro své děti uvažují o kochleární implantaci. V knize mohou rodiče najít potřebné informace, které se týkají samotné operace i kochleárních implantátů, výběru komunikačního prostředku pro dítě, rehabilitace dítěte, adaptace vzdělávacího procesu, aj.

Kniha obsahuje 11 článků od odborníků, které se zabývají jednotlivými tématy týkajícími se implantace, a 16 rozhovorů s rodiči dětí, které už implantaci podstoupily, a také se samotnými mladými uživateli kochleárních implantátů. V knize je možné najít informace o organizacích, které mohou rodičům dětí poskytnout účinnou pomoc, seznam užitečné literatury či internetové odkazy, kde je možné hledat další informace.

Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

Kol. autorů. Praha: FRPSP, 2012. 181 s.
Cena pro členy ICRPSP: 150 KčTiché rozhovory
Cena pro ostatní: 180 Kč

Kniha obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě potkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.
Kniha získala v roce 2012 čestné uznání od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Tiché rozhovory II. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

Kol. autorů. 1. vyd. Praha: Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2015. 143 s.
Cena pro členy ICRPSP: 150 Kč
Cena pro ostatní: 180 Kč

Také druhý díl knihy přináší rozhovory s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili
v profesním životě i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, sport, lektorství, překladatelství a tlumočení, fotografování, pantomima, vědecká práce, řezbářství, ilustrátorství, grafický design či práce psychologa a mnohé další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, s jakými potížemi se v životě setkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.

Nebojte se integrace, připravte se včas. Informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením

Kolektiv autorů. 1. vyd. Praha: Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2016. 44 s.
Cena: zdarma (počítá se pouze manipulační poplatek 50 Kč a poštovné)nebojte se integrace

Brožura přináší několik rozhovorů na téma integrace – "Rodiče jsou klíčem k integraci" (PhDr. Václav Mertin), "Obavám rozumím" (docent Jan Michalík), "Nechte své děti být samy sebou!" – rozhovor s neslyšícími sestrami Pangrácovými. O své zkušenosti se dělí i vedoucí speciálně-pedagogického centra v Ostravě Mgr. Jana Barvínková, ředitelka MŠ Mgr. Renáta Klíčová, neslyšící student Šimon Skopový a další. Plánovaným změnám v legislativě se věnuje článek "Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016". V závěru je také uvedena nabídka poradenských služeb CDS Tamtam v oblasti vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)

DVD Raná komunikace1. vyd. Praha: FRPSP, 2007.
Cena pro členy ICRPSP: 160 Kč
Cena pro ostatní: 190 Kč

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým  dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyšící rodiče totiž vědí, jak s dětmi přirozeně postupovat při navazování komunikace – slyšící rodiče se tedy od nich mohou nechat inspirovat. Ukázky se zaměřují na popis strategií, které používají neslyšící maminky pro to, aby upoutaly pozornost svého dítěte a aby ho naučily dělit pozornost mezi maminku a věc, o které si spolu povídají. Ukazují dále, jak maminky přizpůsobují svůj projev dítěti, jak strukturují své výpovědi, a jaké používají další postupy, které dítěti napomohou pochopit úlohu a funkci jazyka. Na DVD lze dále najít užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění slyšících i neslyšících maminek o jejich zkušenostech a další. Průvodcem na DVD je neslyšící maminka, DVD obsahuje mluvený překlad komentářů ve znakovém jazyce a má také české titulky.

Doporučená konfigurace: stolní DVD přehrávač nebo multimediální počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000/XP, 256 MB paměti, Pentium 4 vybavený DVD mechanikou.

CD Zvířátka v českém znakovém jazyce

L. Slížková, P. Drozd. 1. vyd. Praha: FRPSP, 2006.
Cena: 120 KčCD Zvířátka v českém znakovém jazyce

Zábavně didaktická pomůcka, pomocí které si mohou neslyšící děti a jejich rodiče rychle a snadno osvojit znaky jednotlivých zvířátek, která žijí ve třech různých místech: 1. na vesnici; 2. v ZOO;
3. v lese. Celkem slovník obsahuje 79 znaků zvířátek. Design CD je uzpůsoben svým hlavním příjemcům, dětem (starší děti mohou CD samy jednoduše ovládat).

Ve světě sluchového postižení

Kol. autorů. Praha: Středisko rané péče Tamtam – FRPSP, 2005. 104 s.Ve světě sluchového postižení
Cena: KNIHA: 240 Kč
Cena: KNIHA + CD: 320 Kč

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologii (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí), o znakovém jazyce a o tom, jak se tento jazyk liší od uměle vytvořeného systému: znakované češtiny. Další články se týkají kultury Neslyšících a otázky vzdělávání a šířeji také tématu komunikace s lidmi se sluchovým postižením (odezírání, komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka, otázka čtení a psaní).

Jedna kapitola je také věnována tématu „kochleární implantát“.

Druhá, specializovaná, část knihy se zaměřuje na období těhotenství, porodu a péče o miminko. Seznamuje čtenáře
s tím, jak sluchově postižené maminky vnímají toto období a co všechno potřebují k tomu, aby u nich těhotenství a porod proběhly v pohodě a bez problémů jak na jejich straně, tak na straně zdravotníků. Součástí této části jsou příspěvky, v nichž neslyšící maminky a tatínkové popisují své vlastní zkušenosti s těhotenstvím a porodem. Na konkrétních příkladech je tu vidět, jak v reálném životě vypadají specifické potřeby neslyšících a nedoslýchavých lidí.
Kniha je určena především pro zdravotnický personál porodnických zařízení, velmi užitečná je ale i pro všechny, kteří se toho o světě lidí se sluchovým postižením chtějí dozvědět co nejvíce, pedagogy, rodiče, studenty a další.

Spolu s publikací vychází také CD Slovník znakového jazyka – terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence (viz níže).

Slovník znakového jazyka - terminologie z období těhotenství,
porodu a péče o novorozence (CD)

Praha: Středisko rané péče Tamtam – FRPSP, 2005.slovnik zj_porod
Cena: 120 Kč

Slovník na CD obsahuje více než 500 termínů, které jsou rozděleny do 8 tematických kategorií: matka, plod, těhotenství, porod, po porodu, novorozenec, lidé a prostředí kolem porodu, nemoci, komplikace a léčba. Pojmy jsou řazeny tematicky, abecedně a navíc je lze vyhledávat také podle zadaných tvarů ruky. Každý termín je nahrán z čelního
i bočního pohledu, rychlost projekce je možno zvolit. CD je určeno pro odborný zdravotnický personál, tlumočníky, neslyšící rodiče, pro žáky i učitele ZŠ a SŠ i další zájemce o znakový jazyk.
Spolu s CD vychází také publikace Ve světě sluchového postižení, informační a vzdělávací publikace (viz výše).

Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér (2 DVD)

Praha: FRPSP, 2007.Ve světě sluchového postižení
Cena: 140 Kč

Komplet obsahuje 2 DVD. První DVD seznamuje s komunikačními obtížemi, s nimiž se setkávají lidé se sluchovým postižením ve zdravotnickém zařízení. O své zkušenosti a postřehy se dělí neslyšící maminky, psycholožka a také zdravotnický personál a tlumočnice do znakového jazyka, které si účastnily projektu na zlepšení komunikace a spolupráce s neslyšícími maminkami. Tento projekt byl realizován ve spolupráci Střediska rané péče Tamtam FRPSP a Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Druhé DVD přináší modelovou ukázku přístupu zdravotnického personálu této porodnice k neslyšící mamince za použití vhodných komunikačních přístupů (personál ovládající znakový jazyk, tlumočník do znakového jazyka při porodu). Film zaznamenává situace od příjmu těhotné maminky do nemocnice, přes vyšetření, porod a následnou péči až k propouštění z porodnice.

Obrázkové kartičky se znaky z Českého znakového jazyka

Kol. autorů. 3. upravené vyd. Praha: ČUN, 2014.
Cena: 170 KčObrázkové kartičky

Sada obsahuje 240 černobíle provedených kartiček s obrázky ze 14 tematických okruhů (lidé, zvířata, oblečení, činnosti, dopravní prostředky, vlastnosti...). Na jedné straně kartičky je obrázek (např. pes), na druhé je zakresleno jeho provedení ve znakovém jazyce. Jedná se o pomůcku určenou hlavně pro malé neslyšící děti a jejich rodiče.

Pexeso znaků z českého znakového jazyka

Praha: Česká unie neslyšících, 2013.Pexeso
Cena: 30 Kč

Pexeso obsahuje 23 základních výrazů předvedených v českém znakovém jazyce (např. rozumět, ano, děkovat, kluk, holka, vidět, dobrý den, na shledanou, sednout....). Obrázky k jednotlivým znakům nakreslil neslyšící výtvarník Michael Trousil. Z archu pexesa je možné si vystřihnout, poskládat a pro ukládání pexesa používat praktickou krabičku.

Učíme se českou znakovou řeč

M. Růžičková. 3. vyd. Praha: Septima, 2012. 128 s.IMG_3905
Cena: 490 Kč

„Učebnice“ znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů řazených podle tematických lekcí (např. rodina, co chceš dělat? dopravní prostředky, co jíme? co pijeme? atd.). Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Praktická cvičení znaků.

Hrnečku, vař! Pohádka pro neslyšící děti

Kol. autorů. Brno: Labyrint Brno, 2009.IMG_3901
Cena: 80 Kč

Známá pohádka je na DVD vyprávěna v českém znakovém jazyce, volitelně je možné nastavit si titulky a dabing v češtině, celý text pohádky v českém jazyce je k DVD přiložen.

Červená Karkulka - čtení a hraní /Little Red Riding Hood - reading and playing/

DVD Červená KarkulkaH. Burianová, A. Jurášová. Brno: Labyrint, 2004.
Cena: 50 Kč

Komplet obsahuje CD s pohádkou o Karkulce, kterou v českém znakovém jazyce vypráví absolventka JAMU - oboru výchovná dramatika pro neslyšící a dále interaktivní programy a hry (pexeso, puzzle, přiřazování obrázků ke slovům...), které děti povzbuzují k četbě a rozšiřují jejich slovní zásobu. Součástí je též brožura s pohádkou v českém a anglickém jazyce.

Sosna

E. Tesárková. Praha: ASNEP, 2002. 76 s.Sosna
Cena: 48 Kč
Autobiografický román ohluchlé autorky známé svou vitalitou a optimismem. Uvedeno je též několik autorčiných básní.

Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu

V. Strnadová. Praha: ASNEP, 2001. 165 s.
Cena: 40 KčJak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu

Kniha je určena později ohluchlým lidem, jejich rodinným příslušníkům a foniatrům. Autorka vychází ze své zkušenosti a snaží se poradit lidem trpícím ztrátou sluchu tak, aby tato ztráta co nejméně negativně ovlivnila kvalitu jejich životů.

Raná péče o dítě se sluchovým postižením

J. Holmanová. 3. opr. vyd. Praha: Septima, 2016. 90 s.
Rana peceCena: 110 Kč

Autorka pracuje v Centru kochleárních implantací u dětí a problematikou rehabilitace dětí se sluchovými vadami se zabývá již téměř dvacet let. Své poznatky a zkušenosti shrnula do této publikace, v níž především rodiče sluchově postižených dětí naleznou rady, jak pracovat
s dítětem, u kterého byla diagnostikována sluchová vada, jak postupovat při rehabilitaci po přidělení sluchadla, kam se obrátit, aby získali informace o možnostech kochleární implantace, jak dítě na implantaci připravovat a jak postupovat po operaci. Publikace obsahuje soubor stručně a srozumitelně podaných informací a praktických návodů na procvičování sluchu a řeči dětí nejmladšího věku, včetně instruktážních fotografií.

Odezírání u sluchově postižených

Odezírání u sluchově postiženýchN. Janotová. 1. vyd. Praha: Septima, 1999. 51 s.
Cena: 85 Kč

Metodická příručka přináší vedle teoretických poznatků o odezírání především zkušenosti z praxe a náměty pro praktická cvičení.

Psychologie sluchově postižených ve školní praxi

Psychologie sluchově postižených ve školní praxiZ. Šedivá. 1. vyd. Praha: Septima, 2006. 64 s.
Cena: 140 Kč

Autorka vychází ze své dlouholeté praxe ve školách pro SP a ve speciálně pedagogických centrech, v úvodu věnuje pozornost rozdělení sluchových poruch a jejich vlivu na psychické funkce a dále se zameřuje na specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených a její praktické využití ve vzdělávání SP, uvedeny jsou četné kazuistiky.

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věkuZ. Půstová. 1. vyd. Praha: Septima, 1997. 32 s.
Cena: 45 Kč

Publikace přináší praktická psychomotorická cvičení, které mají napomoci celkovému rozvoji sluchově postiženého dítěte.

Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

N. Janotová, K. Svobodová. 1. vyd. Praha: Septima, 1998. 59 s.integrace-sluchove-postizeneho-ditete-v-materske-a-zakladni-skole
Cena: 75 Kč

V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikacích poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka spolupráce učitele s rodiči sluchově postižených dětí.

Výchova řeči sluchově postižených dětí

Výchova řeči sluchově postižených dětíV. Vaněčková. 1. vyd. Praha: Septima, 1996. 15 s.
Cena: 38 Kč

Příručka se věnuje problematice řeči a možnostem jejího rozvíjení u sluchově postiženého dítěte
v předškolním věku (řeč a smyslové vnímání, rozvíjení zvukové a obsahové stránky řeči, rozvíjení schopnosti odezírání...), uvedeny jsou také obecné zásady při výchově sluchově postiženého dítěte.

Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí

N. Janotová. 1. vyd. Praha: Septima, 1996. 47 s.rozvijeni-zrakoveho-vnimani-a-odeziran-sluchove-postizenych-deti
Cena: 65 Kč

Příručka se zaměřuje na možnosti rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku. Praktická cvičení s obrázky se věnují např. rozlišování barev, velikosti, tvarů, hledání rozdílů, cvičení očních pohybů, vnímání obličeje a jeho výrazu ap.

Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku

V. Vaněčková. Praha: Septima, 1996. 15 s. priprava-na-cteni-sluchove-postizenych-deti-v-predskolnim-veku
Cena: 45 Kč

Metodická příručka ve stručnosti seznamuje se čtením v souvislosti s poruchami sluchu (činnost mozkových hemisfér, globální i analyticko-syntetická metoda čtení). Uvedena jsou i konkrétní přípravná cvičení na čtení - např. cvičení  sluchová, zraková, na posilování paměti, na orientaci v prostoru.

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětemA. Červenková. Praha: FRPSP, 1999. 80 s.
Cena: 40 Kč

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.


Dívej se, povídám...
(Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících)

L. Půlpánová, (ed.). 1. vyd. Praha: ČUN, 2006. 88 s.Dívej se, povídám
Cena: 170 Kč

Kniha je souborem literárních textů, které z větší části vytvořili neslyšící autoři a v nichž také neslyšící, nedoslýchaví či ohluchlí hrdinové vystupují. Publikace obsahuje oddíly: Pohádky, Povídky, Básničky a Věci. Na přiloženém DVD jsou všechny pohádky a tři povídky prezentovány v českém znakovém jazyce i v písemné podobě českého jazyka. Autoři publikace věří, že prezentace příběhů v obou jazycích může pomoci přitáhnout ke čtení alespoň některé neslyšící děti i dospělé.

Jonathan Livingstone Racek

Bach, Richard. Liberec: ANAON, 2015.
RacekCena pro členy ICRPSP: 50 Kč
Cena pro ostatní: 80 Kč

Kniha je fotografickým záznamem představení na motivy povídky Richarda Bacha, v němž tři tlumočnice převádí mluvené slovo herce Jaroslava Duška do znakového jazyka. Český text je uveden pod fotografiemi.

V příběhu jsou hlavními tématy svoboda, touha po poznávání, nespokojenost s průměrností
a poučení o tom, že když chcete, můžete dokázat i nemožné věci.

Z úvodního slova J. Duška: „Uviděl jsem před vnitřním zrakem text Racka převedený do znakového jazyka. Viděl jsem, že znakový jazyk bude oním ideálním jevištním médiem... Jonathanovo nalézání vnitřního nekonečného prostoru svobody a lásky souznělo s obdobnou odvěkou touhou neslyšících...“

Tichý přístav duše - literární, básnická a výtvarná tvorba neslyšících autorůTichý přístav duše

Kol. autorů. Brno: Sordos, 1995. 79 s.
Cena: 80 Kč

Kniha je souborem básní, povídek a říkadel neslyšících. Knihu si neslyšící sami ilustrovali a zkompletovali. Do této publikace přispěli např. M. Holková, B. Veselý, E. Vyorálková,
L. Graca, A. Kovařík, J. Žampach a další.

Naše dítě je tu! Průvodce pro neslyšící rodiče

H. Funk, Ch. Tratzki, S. Tratzki. Přel. J. Sinecká. Praha: FRPSP – Scientia, 2003. 59 s.Naše dítě je tu
Cena: zdarma (pouze za poštovné a balné)

Kniha seznamuje sluchově postižené rodiče s péčí o miminko od narození do prvního roku života. Jednotlivé kapitoly se týkají kojení, dětských masáží, péče o pokožku, vývoje řeči a sluchu, bezpečnosti, výživy, vývoje dítěte, nemocí
a očkování, oblečení, her apod. Kniha je velmi přehledná a plná barevných obrázků.

Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky

Dubová, Z. Brno: Labyrint, 2015. 190 min.
Cena: zdarma (počítá se pouze poštovné, balné a manipulační poplatek 20 Kč)Výchovné filmy

DVD obsahuje dvanáct krátkých hraných filmů, které formou humorných, dobrodružných
i poetických příběhů zpracovávají témata z oblasti prevence sociálně-patologických jevů a podpory pozitivních způsobů chování (péče o zdraví, prevence šikany, drogové závislosti, kriminality a rasismu, svět neslyšících, smysluplné využívání volného času, důležitost rodiny, význam vzdělání...). Každý film je zdrojem pobavení i poučení, východiskem k řadě otázek a témat k hovoru, zdrojem kladných i záporných příkladů. Videa jsou ve znakovém jazyce, zvuk v češtině, titulky české či anglické.

Projekt realizovalo sdružení Labyrint Brno, o.s. ve spolupráci se školami pro sluchově postižené.

Novinky v knihovně

sebeucta-u-deti-jak-ji-pestovat-a-chranit

Známý německý psychoterapeut se specializací na terapii závislostí Heinz-Peter Röhr ve své publikaci Sebeúcta u dětí; Jak ji pěstovat a chránit čtenářům přibližuje to, jakým způsobem mohou poruchy vývoje sebevědomí u dětí vyústit v problémy i v dospělosti a jak je možné u dětí zdravé sebevědomí pěstovat a rozvíjet. Kniha je zaměřena i na rodiče samotné a vysvětluje, jak může jejich nedostatečný pocit vlastní hodnoty negativně ovlivnit formování sebevědomí u jejich dětí. Sami rodiče se zdravým sebevědomím totiž mohou být svým dětem příkladem k formování zdravých návyků. Heinz-Peter Röhr je autorem mnoha úspěšných knih, mezi které patří například: Hysterie - strach z odmítnutí, Závislé vztahy aj.