Meziknihovní výpůjční služba

Pro čtenáře
Pro knihovny

Pro čtenáře

Hledáte knihu nebo časopis, které nemáme k půjčení v knihovně?
Můžete si ji objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

V rámci této služby Vám ji objednáme z jiné knihovny.  Podmínky výpůjčky (např. délka výpůjční lhůty) proto určuje knihovna, která požadovaný titul vlastní.

Meziknihovní výpůjční službu si objednávejte:

Oznámení o vyzvednutí meziknihovní výpůjčky vám pošleme e-mailem. Splněné požadavky se půjčují i vrací pouze v knihovně ICRPSP.

Máte dotaz? Kontaktujte nás na adrese: 6gvr5fd7VX~s44e90gGB__0k7nprO1p.

CENÍK  

Náklady spojené s obstaráním dokumentu
(poštovné, dopravné)

80 Kč

Pro knihovny

Knihovnám půjčujeme výhradně tituly z našeho fondu, které si lze půjčit domů (knihy, časopisy, CD, DVD).
Před objednáním si prosím zkontrolujte dostupnost v našem katalogu.
Výpůjční lhůta je 4 týdny s možností prolongace. 

Meziknihovní výpůjční službu si objednávejte:

CENÍK  

Náklady spojené se zasláním dokumentu
(poštovné, dopravné)

80 Kč

Novinky v knihovně

Nikdo nejde z kola ven

Speciální pedagožka, redaktorka a autorka Hana Zobáčová ve své knize Nikdo nejde z kola ven seznamuje srozumitelným, dětským jazykem skrze příběh s detektivní zápletkou mladé čtenáře se základními informacemi o různých poruchách a handicapech. Pomáhá jim pochopit, že i přes různé odlišnosti a dovednosti jsme všichni stejní a nikdo by neměl kvůli své jinakosti jít z kola ven. Někdo může mít problém s učením, další s pohybem, zrakem či sluchem, přesto z nás všech mohou být kamarádi a leckteré nesnáze lze společně překonat. 

Akce

Více akcí

Zahraniční články