Setkání FEPEDA v Paříži

Setkání FEPEDA v Paříži

To nejdůležitější z posledního setkání Evropské federace rodičů dětí s postižením

Datum zveřejnění: 3. listopadu 2022

Ve dnech 21. a 22. října 2022 se v Paříži konalo mezinárodní setkání Evropské federace rodičů dětí s postižením (FEPEDA). Jednání se dlouhodobě účastníme, abychom mohli přinášet novinky ze zahraničí do českého prostředí, podíleli se na aktivitách a plánech federace a vzájemně se obohacovali. Po dlouhé době bylo možné se konečně setkat osobně, a tak nás prezident federace André Cuenca pozval do Paříže, která je centrem francouzské organizace ANPEDA. Kromě zástupců z České republiky a Francie se osobně akce zúčastnili i členové z dalších 7 zemí (Švýcarska, Španělska, Finska, Německa, Litvy, Rakouska a Bulharska) a online z dalších 3 států (Itálie, Estonska, Bosny a Hercegoviny).

Společně jsme shrnuli aktivity federace za poslední dobu: 

  • výměna informací a vzájemná inspirace mezi jednotlivými státy na setkáních, prostřednictvím newsletteru a další komunikace,
  • fotokampaň na Facebooku s cílem osvěty veřejnosti a zviditelnění dětí se ztrátou sluchu,
  • finalizace výzkumu vedeného federací, jehož se zúčastnilo přes 1 000 rodin z Evropy včetně ČR.

Hodně času jsme věnovali také plánování blížící se mezinárodní online akce, během které federace představí výsledky zmíněného výzkumu. Pozváni budou všechny zainteresované strany: rodiče a blízcí dětí se ztrátou sluchu, odborníci a politici z celé Evropy. 

Akce bude probíhat v anglickém mluveném jazyce, bude v živém přenosu tlumočena do britského znakového jazyka a mezinárodního znakového systému a bude opatřena anglickými titulky. Událost je plánována zatím předběžně na 30. listopadu 2022 v 10 hodin, ale ještě vás o ní určitě budeme předem blíže informovat na našich stránkách. 

Antoaneta Yarichkova z Bulharska nás informovala, že její organizace plánuje pořádat tábor pro teenagery se ztrátou sluchu u Černého moře a slíbila nám zaslat více informací, jakmile to bude aktuální. Možnost se zúčastnit by měla být i pro mladistvé z ČR. 

Co se týče provozních záležitostí, byly zrevidovány a schváleny rozpočty na tento a příští rok. Přibyl také nový člen Antonio Cotura z Itálie a probíhají jednání s několika dalšími potenciální členy, kteří by do federace vstoupili. 

FEPEDA nadále spolupracuje s dalšími významnými organizacemi v oblasti ztráty sluchu a několik členek federace se účastní pravidelných setkání. Jedná se o následující platofrmy: EDF (Evropské fórum lidí s postižením), EPDHDB (Evropská platforma o hluchotě, nedoslýchavosti a hluchoslepotě), GPODHH (Světová koalice rodičů neslyšících a nedoslýchavých dětí) či WHF (Světové fórum sluchu WHO). Nicole Schilling z Německa letos prezentovala za federaci FEPEDA příspěvek na téma diverzity na konferenci FCEI v Rakousku. Možná vás bude zajímat, že GPODHH se nově stává formální organizací, do které se mohou hlásit jak organizace, tak jednotlivci a členství je zdarma

IC

                          Členky FEPEDA a její prezident na setkání v kanceláři francouzské organizace ANPEDA

Během sdílení aktuálních informací z jednotlivých zemí a posledních výzkumů bylo zdůrazněno, že existuje studie, která potvrdila, že děti s handicapem jsou více ohrožené násilím na nich páchaném, než jejich vrstevníci bez postižení. Bohužel André Cuenca přinesl konkrétní aktuální příklad z praxe: ve Francii se nyní řeší kauza násilí na dětech s postižením ve speciálních školách ze stran pedagogů. Francouzská asociace ANPEDA je spolu s dalšími organizacemi a rodiči dětí s postižením součástí nově zformované skupiny, která bojuje za to, aby se tato situace brala vážně a byla řešena příslušnými orgány. Už se tím zabývá i Národní koncil lidí s postižením.  Dalším současným problémem ve Francii je ohrožení dosavadního financování asistence pro děti se ztrátou sluchu v mainstreamových školách  v rámci jednoho regionu. Řada politiků mluví o nutnosti integrace, ale rodiče i odborníci požadují konkrétní dlouhodobá funkční řešení zahrnující zajištěné financování, proškolení a odpovídající ohodnocení asistentů.

Ve Finsku se bude měnit zákon o poskytování sociálních služeb, a finská asociace se proto snaží ovlivnit podobu zákona tak, aby byl v nejlepším zájmu klientů. Španělská organizace se v tomto roce zaměřila na osvětovou kampaň, která upozorňovala na nutnost zpřístupnění informací pro neslyšící ze zpráv v situacích krize

Anisa Ibrahimovic z Bosny a Hercegoviny nás informovala, že je nutné změnit situaci v hlavním městě, Sarajevu, kde narozdíl od ostatních lokalit paradoxně není zajištěn screening sluchu u novorozenců.   V některých státech (Švýcarsko, Španělsko, Litva a Bulharsko) se objevují  snahy o prosazení povinného zavedení znakového jazyka pro všechny neslyšící děti. Jedná se o velmi složité a komplexní téma. Členky a členové FEPEDA většinou chápou, jaké důvody k takovému úsilí vedou (potlačování znakových jazyků především v historii, ale někde i v současnosti) a zároveň mají na mysli významnost svobody volby každého jednotlivce a rodiny, jaký způsob komunikace zvolí. 

Nechyběla ani prezentace šestnáctileté Sarah z Německa, která má ztrátu sluchu a je dcerou členky FEPEDA Nicole. Sarah s námi sdílela svoje zkušenosti s účastí na skupinových setkávání s cílem empowermentu (posílení, zplnomocnění, uvědomění si vlastní síly). Vše vzniklo díky networkingu a tomu, že se Nicole seznámila s dalšími rodiči nedoslýchavých a neslyšících dětí. Když byla Sarah malá, Nicole ze všech stran slyšela, že je empowerment potřeba, ale zároveň žádná setkání neprobíhala. Tak se Nicole s dalšími rodiči rozhodla založit projekt Ohrenstark (Síla ucha), v rámci nějž se pravidelně potkávají děti a mladiství v podobném věku a jsou vedené dospělými lidmi, kteří mají sami ztrátu sluchu. Akce jsou jednodenní nebo víkendové a ve stejném čase probíhá v blízkosti skupina pro rodiče, kde mohou zase oni sdílet, co potřebují. Sarah vnímala velkou výhodu v tom, že se mohla potkávat s dalšími teenagery svého věku, protože jinak chodí do mainstremové školy, kde byla donedávna jediná se ztrátou sluchu. Vzájemně se mohli s vrstevníky podpořit, diskutovat svá trápení, poslechnout si vedoucího, jak mluví o svém dospívání se ztrátou sluchu a mnohé další. Vedli si také deník úspěchů týkající se tématu ztráty sluchu. Sarah byla z projektu nadšená a zodpovídala všechny naše otázky. Podle Nicole jsou do projektu zapojeny všechny speciální školy v regionu a největší výzvou zůstává motivovat teenagery a jejich rodiny ke vstupu do projektu - ukázat jim, jaké pro ně má výhody. I když nemusí mít do té doby pocit, že něco takového potřebují, tak jakmile se začnou setkávat, pokračují a odcházejí s velmi pozitivní zpětnou vazbou. Pro mladistvé se ztrátou sluchu, kteří často vyrůstají ve slyšících rodinách a chodí do mainstreamových škol, to představuje příležitost pro propojení se s dalšími mladými lidmi v podobné situaci, pro prevenci pocitu izolace a dodání sebedůvěry. 

Další setkání FEPEDA je předběžně plánované na 5. a 6. května 2023 v Římě a my u toho nebudeme chybět, abychom vám zase mohli přinést nejnovější a nejzajímavější informace.

Zajímá vás, jaká jsou v Paříži zajímavá místa spojená s historií a kulturou Neslyšících? Tak mrkněte na nejnovější článek na portále Idetskysluch.cz

Paní Ušanda se zvěčňuje u Eiffelovky
                                                          Znakující medvěd paní Ušanda před Eiffelovkou

Napsala a vyfotila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.