Zasedání Evropské federace rodičů se sluchovým postižením

Zasedání Evropské federace rodičů se sluchovým postižením

V pátek a v sobotu 15. - 16. října 2021 proběhlo online zasedání řídící komise a valné hromady organizace FEPEDA, jejíž jsme členem, a tak jsme u toho nemohli chybět. 

Datum zveřejnění: 20. října 2021

Spolu s ČR se jednání zúčastnili zástupkyně a zástupci z Finska, Bulharska, Estonska, Francie, Švýcarka, Německa, Běloruska, Rakouska, Španělska a Rumunska. Shrnuli jsme si aktivity federace, které se odehrály v poslední době. Omezení kvůli pandemické situaci stále nedovolovala uspořádat rodinný kemp, ale pokračovalo se s foto kampaní na Facebooku, o které jsme vás před časem informovali. Do budoucna se připravují projekty pro děti zahrnující dopisování si či dokonce výměnné pobyty mezi rodinami dětí ze členských států. Několik členek federace se účastní setkání dalších organizacích včetně EDF (Evropské fórum lidí s postižením), EPDHDB (Evropská platforma o hluchotě, nedoslýchavosti a hluchoslepotě), GPODHH (Světová koalice rodičů neslyšících a nedoslýchavých dětí) či WHF (Světové fórum sluchu WHO). Sdílely proto aktuální informace ze schůzí těchto platforem.

Věnovali jsme se také provozním záležitostem: rekapitulaci výdajů, schválení rozpočtu na příští rok, přijetí nového člena a volbě zástupců. 

Projednával se také dokument Společné prohlášení k inkluzivnímu vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a uživatelů kochleárních implantátů v Evropě: Doporučení pro strategická opatření (Joint Statement on Inclusive Education for the Deaf, Hard of Hearing and Users in Europe: Recommendations for Policy Action), se kterým se na vedení federace obrátila firma MED-EL a neslyšící poslanec Evropského parlamentu (EP) Ádam Kósa, který je prvním politikem v EP využívajícím znakový jazyk. Dokument jsme se za federaci FEPEDA rozhodli oficiální podpořit a možná o něm brzy uslyšíte více. 

                                                   sketch-g78e76c57f_1920

 

Zabývali jsme se také předběžnými výsledky výzkumu organizovaného federací FEPEDA, jehož cílem bylo zjistit následující:  

  • nové informace ohledně sluchově postižených dětí a mladých lidí napříč Evropou,
  • názory rodičů sluchově postižených dětí a mladých lidí,
  • změny, ke kterým došlo ve srovnání s průzkumy z let 2000 a 2013.                             

Do výzkumu se zapojili i respondenti z ČR. Zveřejnění výsledků je plánováno na příští rok po finálním zpracování všech dat. 

Všichni členové a členky také představili novinky z činnosti ve svých místních organizacích. Setkávání nám dává možnost sdílet své zkušenosti z jednotlivých zemí a vzájemně se inspirovat. Zvlášť zajímavý byl příspěvek od německé kolegyně o připravovaném projektu zaměřeném na empowerment (zmocňování, posilování a zvyšování důvěry ve vlastní schopnosti - poznámka redakce) neslyšících a nedoslýchavých žáků a žákyň, který by hned od první třídy navazoval na službu rané péče a zajišťoval dětem a dospívajícím kontinuální podporu. 

Všemi je napjatě očekáván kongres FCEI (Raná péče orientovaná na rodinu pro neslyšící a nedoslýchavé děti) v Bad Ischlu, který se má konat příští rok. Stejně tak doufáme v rámci federace v možnost osobního setkání v příštím roce. 

Připravila: Lucie Brandtlová, publicistka pro Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených , z. s.

Obrázek od pencil parker z Pixabay a printscreen ze setkání FEPEDA

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.