Zasedání Evropské federace rodičů se sluchovým postižením

Zasedání Evropské federace rodičů se sluchovým postižením

V sobotu 17. dubna 2021 proběhlo online zasedání řídící komise a valné hromady organizace FEPEDA, jejímž členem je i Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených. Spolu s ČR se jednání zúčastnili zástupkyně a zástupci z Finska, Francie, Estonska, Běloruska, Rumunska, Španělska, Švýcarka, Německa a Rakouska.

Datum zveřejnění: 30. dubna 2021

Během zasedání bylo jmenováno nové předsednictvo. Novým prezidentem organizace FEPEDA se stal francouzský zástupce André Cuencá. Dosavadní prezidentka Sari Paloposki byla jmenována viceprezidentkou. Cosmin Brasov z Rumunska a Carmen de Lamo ze Španělska byli jmenováni viceprezidenty již v říjnu 2020. Sari Paloposki shrnula finanční situaci organizace, která je v současné době stabilní.

Členové zasedání byli seznámeni s plánovanými aktivitami na rok 2021. Viceprezidentka Sari Palopski informovala o průzkumu mezi rodinami se sluchově postiženými dětmi, který byl realizován ve všech členských zemích FEPEDA. Cílem bylo seznámit se s názory rodin a zhodnotit, jaké jsou rozdíly mezi průzkumy, jež byly realizovány v roce 2000 a 2013. Do průzkumu se zapojili také zástupci ČR. Zasedání odsouhlasilo vypracování zprávy z průzkumu, která bude zveřejněna společně s tiskovou zprávou.

FEPEDA chce i v roce 2021 pokračovat ve foto kampani, o které jsme vás informovali na webových stránkách Informačního centra. Jejím cílem je ukázat, že i děti se sluchovým postižením mohou mít velké sny a naplnit je.

Ilustrační foto

Realizace projektu, jehož cílem je propojit sluchově postižené děti z různých států Evropy, je stále bohužel ve stádiu plánování. Ve stádiu plánování je také projekt na výměnu studentů mezi státy. Zástupci se při zasedání dohodli, že by bylo vhodné projekt realizovat prozatím v rámci dvou členských zemí.

Setkání rodin z členských států proběhne v roce 2021 podle epidemiologické situace buď v menších skupinách, nebo online. Dále předsednictvo informovalo o aktivitách, které směřují k prosazování práv sluchově postižených na celoevropské úrovni.

FEPEDA

Zástupci FEPEDA se zúčastnili setkání s členem evropského parlamentu Ádámem Kósou. Jde o maďarského politika, který jak ve své rodné zemi, tak na půdě Evropského parlamentu prosazuje práva sluchově postižených. Sám je prvním členem evropského parlamentu, který využívá znakový jazyk. Během setkání byla diskutována opatření, jež mohou zlepšit dostupnost vzdělání pro sluchově postižené v zemích EU.

World Hearing Forum (Světové fórum sluchu WHO) vydalo v březnu 2021 tzv. Světovou zprávu o sluchu. Zpráva je dostupná na stránkách WHF. Zpráva obsahuje epidemiologická a finanční data, která se váží k sluchovému postižení. Cílem zprávy je představit finančně dostupná a efektivní řešení při zdravotní péči o sluchově postižené.

Připravila: Lenka Skočdopole Vakermanová ze zápisu zasedání řídící komise FEPEDA, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Foto: Shutterstock.com

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.