Rok oslav jsme zahájili s Jaroslavem Duškem

Rok oslav jsme zahájili s Jaroslavem Duškem

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených slaví letos spolu s Centrem pro dětský sluch Tamtam významné výročí. Třicet let pomáháme dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám, poskytujeme informační zázemí, sociální služby a pomáháme jim zapojit se do aktivit, které se mohou na první pohled zdát nedosažitelné. První letošní akcí, která 30. výročí založení organizací symbolicky zahájila, bylo představení Jaroslava Duška Čtyři dohody.

Datum zveřejnění: 8. ledna 2020

Moudrost starých Toltéků, kterou představuje kniha Miguela Ruize Čtyři dohody, má mnoho možností výkladu. Dohody jsou formulovány jako jakési vodítko a každý v nich může najít tu pravou moudrost, kterou v dané fázi svého života hledá. Jaroslav Dušek lidem přibližuje toltéckého dohody již patnáct let. Řada z nich byla díky Tamtamu tlumočena do znakového jazyka a zpřístupněna tak neslyšícím divákům.

Čtyři dohody bývají často označované jako praktický průvodce osobní svobodou. Snaží se motivovat publikum k tomu, aby bylo otevřenější, ohleduplnější a nezapomínalo na to, jak mohou některé činy ovlivňovat ostatní.

Také Tamtam se snaží vést veřejnost  k ohleduplnosti a podávat pomocnou ruku těm, kteří ji  potřebují. Snaží se zvyšovat povědomí o sluchovém postižení, které se nemusí stát v životě nepřekonatelnou překážkou. I dítě se sluchovým postižením může prožít plnohodnotný život, pokud je mu od počátku věnována správná péče. To, že neslyší, ho dokonce může v určitém směru obohatit. Jak zmínil Jaroslav Dušek během svého představení: „Znakový jazyk lze neslyšícím jen závidět, významy znaků jsou jedinečné. Jsou lepší než významy, které jednotlivým slovům přiřadil člověk sám. Znaky se musely nějak vyvinout, něco znamenají samy o sobě a tak může být rozhovor neslyšících často mnohem bohatší než rozhovory běžné.“

Představení se uskutečnilo v klubu Lávka a zajištěn byl také simultánní přepis mluvené řeči do textu, o který se postarala Česká unie neslyšících. Do českého znakového jazyka tlumočily Naďa Hynková Dingová a Kateřina Červinková Houšková, které svým projevem neslyšícím divákům zajistily plnohodnotný kulturní i duševní zážitek.