Úřad MČ Praha 2 zavádí online služby komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením

Úřad MČ Praha 2 zavádí online služby komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením
Datum zveřejnění: 1. října 2019

Na Úřadě městské části Praha 2 mohou lidé se sluchovým či jazykovým handicapem nově využít online služby simultánního přepisu řeči a tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Obě služby jsou dostupné „teď a tady“, a to na následujících místech úřadu: informační kancelář, oddělení registrace, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a oddělení ověřování.

Více informací najdete zde.

Zdroj: Helpnet.cz