Hostili jsme zasedání organizace FEPEDA

Hostili jsme zasedání organizace FEPEDA

V pátek a sobotu 4. – 5. října jsme hostili zasedání Řídící komise a valné hromady Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA), které jsme členem. Zasedání se zúčastnilo celkem 11 delegátů z Evropy.

Datum zveřejnění: 24. října 2019

V pátek a sobotu 4. 5. října jsme v Praze hostili zasedání Řídící komise a valné hromady Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA), které jsme členem. Zasedání se zúčastnilo celkem 11 delegátů z Francie, Bulharska, Finska, Španělska, Litvy, Švýcarska, Německa a hostící pořádající organizace Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených. Někteří delegáti přijeli se svými manželi či manželkami a v případě Německa rovnou celá rodina. Setkání tak vládla rodinná atmosféra.

Zasedání FEPEDA v PrazePro účastníky jsme připravili prohlídku naší stověžaté Prahy, ze které byli návštěvníci nadšení. Program následně pokračoval v pátek odpoledne a v sobotu přes den zasedáním orgánů FEPEDA v prostorách Centra pro dětský sluch Tamtam. Při té příležitosti delegáti navštívili prostory spolku i bilingvální mateřské školy Pipan. Velmi je zaujala naše rozsáhlá knihovna se specializovaným fondem čítající cca 4 000 titulů k tematice sluchového postižení, která zahrnuje znakový jazyk, tlumočení, logopedii, speciální pedagogiku, psychologii osob se sluchovým postižením, vlastní tvorbu Neslyšících, diplomové práce, výukové materiály, včetně DC-R a DVD atd. Mezi nimi mohli vidět i publikace ve svých vlastních jazycích, například v němčině či finštině. Překvapila je také naše vlastní publikační činnost, včetně vydávání odborného magazínu Dětský sluch. Právě v jeho posledním čísle 3/2019 vyšel rozhovor s prezidentkou FEPEDA Sari Paloposki z Finska a anketa ohledně péče o děti se sluchovým postižením ve Švýcarsku, Bulharsku a Rumunsku, do které poskytli odpovědi právě přítomní delegáti z těchto zemí.

Delegáti organizace FEPEDA v Knihovně ICRPSP

Během dvou dnů se projednalo mnoho záležitostí. Sari Paloposki, prezidentka FEPEDA, sdílela informace z jednotlivých jednání s nadnárodními partnerskými organizacemi, mezi které patří Evropské forum lidí s postižením, Evropská platforma platforma o hluchotě, nedoslýchavosti a hluchoslepotě, Světová koalice rodičů a neslyšících nebo nedoslýchavých dětí, Světového fora sluchu, ad. Za největší úspěch za uplynulý rok považují tyto organizace prosazení práv lidí se sluchovým postižením do tzv. Evropské směrnice o přístupnosti výrobků a služeb (v plném znění “Směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb”), která byla schválena v květnu 2019.

Největší prostor během zasedání byl věnován velmi povedenému EUROFESTU, dlouho připravovanému setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením, které se konalo 4.-9. srpna v Německu. Na akci se sjelo 18 rodin s celkem 59 dospělými a dětmi. Konference s odborníky ze zahraničí, která se v rámci EUROFESTU konala, se zúčastnilo 88 lidí. EUROFEST byl nabitý zajímavým programem pro děti i dospělé. Dále byly schváleny hospodářský výkaz za období říjen 2018 – říjen 2019, výroční zpráva, rozpočet na další rok ad., a do výboru FEPEDA zvolena Joana Vanagiene z Litvy.

Delegáti

Díky za krásné setkání a pohostinnost – navzdory zimě a převažujícímu dešti – zaslali všichni zúčastnění delegáti. Rádi jsme setkání připravili a jsme rádi, že díky kontaktům v FEPEDA můžeme i nadále nejen členům našeho spolku nabízet aktuální informace o situaci v oblasti péče o děti se sluchovým postižením v členských státech.

Více o organizaci FEPEDA najedete na webu.

Marta Höferová
odborná pracovnice a publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Foto: ICRPSP a delegáti členských organizací FEPEDA

Novinky v knihovně

obálkaHry pro rozvíjení sociální dovedností u dětí 5-12 let
Inspirace pro školy, terapeutické a podpůrné skupiny, dětské tábory, dětské oddíly a pododbně

Odjinud

Více článků