Hostili jsme zasedání Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením

Hostili jsme zasedání Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením

V pátek a sobotu 4. - 5. října  jsme hostili zasedání Řídící komise a valné hromady Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA), jíž jsme členem. Zasedání se zúčastnilo celkem 11 delegátů z Evropy.

Datum zveřejnění: 24. října 2019

V pátek a sobotu 4. - 5. října  jsme v Praze hostili zasedání Řídící komise a valné hromady Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA), jíž jsme členem. Zasedání se zúčastnilo celkem 11 delegátů z Francie, Bulharska, Finska, Španělska, Litvy, Švýcarska, Německa a hostící pořádající organizace ICRPSP. Někteří z nich přijeli se svými manželi či manželkami a v případě Německa rovnou celá rodina. Setkání tak vládla rodinná atmosféra.

Zasedání FEPEDA v PrazePro účastníky jsme připravili prohlídku naší Zlaté, stověžaté Prahy, ze které byli návštěvníci nadšení. Program následně pokračoval v pátek odpoledne a v sobotu přes den zasedáním orgánů FEPEDA v prostorách Centra pro dětský sluch Tamtam. Při té příležitosti delegáti navštívili prostory našeho spolku, i bilingvální mateřské školy Pipan. Velmi je zaujala naše rozsáhlá knihovna se specializovaným fondem čítající cca 4000 titulů k tematice sluchového postižení, jež zahrnuje znakový jazyk, tlumočení, logopedii, speciální pedagogiku, psychologii osob se sluchovým postižením, vlastní tvorbu Neslyšících, diplomové práce, výukové materiály, včetně DC-R a DVD atd. Mezi nimi mohli vidět i publikace ve svých vlastních jazycích, například v němčině či finštině. Překvapila je i  vlastní publikační činnost, včetně vydávání odborného magazínu Dětský sluch. Právě v jeho posledním čísle 3/2019 vyšel rozhovor s prezidentkou FEPEDA Sari Paloposki z Finska a anketa ohledně péče o děti se sluchovým postižením ve Švýcarsku, Bulharsku a Rumunsku, které poskytli právě přítomní delegáti z těchto zemí.

Během dvou dnů se projednalo mnoho záležitostí. Sari, prezidentka FEPEDA, sdílela informace z  jednáních s nadnárodními partnerskými organizacemi, jimiž jsou Evropské forum lidí s postižením (EDF), Evropská platforma platforma o hluchotě, nedoslýchavosti a hluchoslepotě (EPDHHD), Světová koalice rodičů a neslyšících nebo nedoslýchavých dětí (GPODHH), Světového fora sluchu, ad. Za největší úspěch za uplynulý rok považují tyto mezinárodní organizace prosazení práv lidí se sluchovým postižením do tzv. Evropské směrnice o přístupnosti výrobků a služeb (v plném znění “Směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb”), jež byla schválena v květnu 2019.

Největší prostor během zasedání byl věnován velmi povedenému EUROFESTU, dlouho připravovanému setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením, jež se konalo ve dnech 4 – 9. srpna v Německu. Na akci se sjelo 18 rodin s celkem 59 dospělými a dětmi; konference s odborníky ze zahraničí, jež se v rámci EUROFESTU konala, se zúčastnilo 88 lidí. EUROFEST byl nabitý zajímavým programem pro děti i dospělé. Více informací o akci přineseme později. Dále byly schváleny hospodářský výkaz za období říjen 2018 – říjen 2019, výroční zpráva, rozpočet na další rok ad., a do výboru FEPEDA zvolena Joana Vanagiene z Litvy.

Díky za krásné setkání a pohostinnost - navzdory zimě a převažujícímu dešti  - zaslali všichni zúčastnění delegáti. Rádi jsme setkání připravili a jsme rádi, že díky kontaktům v FEPEDA můžeme i nadále nejen členům našeho spolku nabízet aktuální informace o situaci v oblasti péče o děti se sluchovým postižením v členských státech.  

Více o FEPEDA: http://fepeda.eu/

Marta Höferová, 
odborná pracovnice a publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Foto: ICRPSP a delegáti členských organizací FEPEDA

Zasedání FEPEDA v Praze V našem Informačním centru rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.