Výjimka u nošení roušek ve školách

Výjimka u nošení roušek ve školách

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření. Podle něj mohou žáci a studenti se sluchovým postižením požádat vyučující o použití ochranných pomůcek, které umožňují odezírání. 

Datum zveřejnění: 20. listopadu 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření s účinností od 18. listopadu 2020, kde je uvedeno:

"Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů."

Tato výjimka je skvělou zprávou pro žáky a studenty se sluchovým postižením, pro které je situace právě kvůli ochranným pomůckám mnohdy náročnější než pro druhé, a to především z toho důvodu, že nemohou odezírat. Přejeme studentům mnoho sil a především studijních úspěchů. 

Celý text mimořádného opatření naleznete tady.