Evropský dotazník o dětech se sluchovým postižením

Evropský dotazník o dětech se sluchovým postižením

Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA) se letos věnuje dalšímu výzkumu, který se týká dětí se sluchovým postižením. Zapojte se i vy a pomožte nám podílet se na šíření povědomí o situaci v jednotlivých evropských zemích.

Datum zveřejnění: 8. září 2020

V květnu 2000 a v květnu 2013 FEPEDA (Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením) realizovala průzkum, který formou dotazníku zjišťoval, jaké jsou potřeby rodin dětí se sluchovým postižením a mladých neslyšících napříč Evropou. Průzkumy byly velmi úspěšné a přinesly zajímavá data. V letošním roce FEPEDA připravila obdobnou variantu průzkumu, díky které by bylo možné aktualizovat data o rodinách dětí se sluchovým postižením v celé Evropě. Rádi bychom požádali o zapojení i Vás.

Zodpovězené otázky poskytnou FEPEDĚ:

  • nové informace ohledně sluchově postižených dětí a mladých lidí napříč Evropou,
  • názory rodičů sluchově postižených dětí a mladých lidí,
  • změny, ke kterým došlo ve srovnání s průzkumy z let 2000 a 2013.

Výsledky budou zveřejněny členům organizace FEPEDA na podzim 2020, případně na jaře 2021.

INSTRUKCE

Česká verze tohoto evropského průzkumu je dostupná ZDE.

Tento elektronický online průzkum vyžaduje, aby byla zodpovězena každá otázka. Na jednotlivé otázky máte tolik času, kolik potřebujete. Pokud je třeba, můžete se k jednotlivým otázkám vracet, důležité ale je vyplnit celý dotazník najednou, tedy bez přerušení a jeho uzavření. Některé otázky je možné přeskočit.

Vyplňování dotazníku zabere cca 10 až 15 minut.

Jakmile stisknete tlačítko ODESLAT, dotazník bude automaticky přijat ke zpracování. Poté již není možné vrátit se k vyplňování otázek. Pokud máte v rodině více než jedno dítě se sluchovým postižením, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku za každé dítě zvlášť.

Dotazník je možné vyplňovat do 30. 9. 2020.

Všechny odpovědi budou zpracovávány anonymně a důvěrně.

Zodpovědnost za zpracování průzkumu nese organizace FEPEDA.

Jakékoliv dotazy, které se týkají průzkumu, případně jeho výsledků, by měly být směřovány na sekretariát organizace FEPEDA (petra.paloposki2@gmail.com), kontaktní osoba pro ČR je Nikola Hlavicová (hlavicova@infocentrum-sluch.cz).

Velmi děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníku.

S pozdravem
Sari Paloposki
FEPEDA President

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.