Děti navštívily Židovské muzeum

Děti navštívily Židovské muzeum

Děti z Bilingvální mateřské školy Pipan se v Židovském muzeu dozvěděly to nejdůležitější o svátcích Šavuot a Pesach a zjistily, kdo to byl Golem. 

Datum zveřejnění: 29. července 2021

Ve čtvrtek 22. července 2021 vyrazily děti z Bilingvální mateřšké školy Pipan za novými informacemi a zážitky do Židovského muzea v Praze v Maiselově ulici. Teď už ví, že záhadná slova Šavuot a Pesach označují důležité židovské svátky, i to, jak se tradičně slaví. Samy si pak z papíru vybrobily krásně barevný tulipán, tedy květinu, která se v Izraeli hojně vyskytuje. 

Znáte Golema? Děti už ano. Navštívily totiž Staronovou synagogu, kde jim paní průvodkyně vyprávěla o velkém Golemovi, kterého údajně stvořil židovský rabín Jehuda Löw ben Becalel. Povídání o židovském životě a zvycích děti doprovodila i návštěva starého židovského hřbitova. V něm je více než 1 500 náhrobků a na některých z nich jsou vyobrazena zvířata, která nějakým způsobem charakterizují člověka, který je tam pochován. Děti zvířata hledaly, poznávaly a povídaly si o tom, jaké vlastnosti symbolizují.  

Novinky v knihovně

Ukrytý poklad

Ukrytý poklad
Po knize Třinácté komnaty dětské duše, která je považována za základní knihu o terapii hrou, přichází autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a přináší řaduu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. 

Odjinud

Více článků