Šavuot (Svátek týdnů)

Šavuot (Svátek týdnů)

Přijďte si s dětmi poslechnout zajímavosti o jednom ze židovských svátků. 

Datum: 17. června 2021
Místo: Židovské muzeum, Maiselova 15, Praha 1
Organizátor: ICRPSP, Tamtam, Židovské muzeum

Židovský svátek Šavuot připomíná den, kdy Hospodin daroval Mojžíšovi Tóru na hoře Sinaj. V červnové výtvarné dílně se dozvíte, proč se během svátku zdobí synagogy zelenými ratolestmi, a která tradiční jídla se v současné době na svátek Šavuot připravují.

Dětská dílna s tlumočením do českého znakového jazyka se koná 17. června 2021 od 14:00 a 18. června 2021 od 10:00 v Židovském muzeu.

Přihlášky zasílejte do 12. 6. 2021 e-mailem na 6nyD_b56LTqo-caq%eHmYW7r, SMS na telefonní číslo 777 349 104.

Vhodné pro rodiny s neslyšícími dětmi. Pro držitele ZTP a ZTP/P a jejich doprovod je vstupné zdarma.

Novinky v knihovně

Ukrytý poklad

Ukrytý poklad
Po knize Třinácté komnaty dětské duše, která je považována za základní knihu o terapii hrou, přichází autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a přináší řaduu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. 

Odjinud

Více článků