35 nových knih v naší knihovně!

35 nových knih v naší knihovně!

Knihovní fond naší specializované knihovny o sluchovém postižení se každý rok rozrůstá. Letos tomu není jinak. Do naší knihovny, jež čítá kolem 4000 titulů, jsme letos koupili či dostali 35 nových publikací. Jaké to jsou?

Datum zveřejnění: 17. října 2019

Knihovní fond naší specializované knihovny o sluchovém postižení se každý rok rozrůstá. Letos tomu není jinak. Do naší knihovny, jež čítá kolem 4000 titulů, jsme letos koupili či dostali 35 nových titulů. Jaké to jsou? Níže jmenujeme namátkou některé z nich. Více o publikacích se dozvíte v knižním katalogu. 

 • Jsem jedno ucho. Stále! Cézová, Veronika. Praha: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 2019
 • Deaf Eyes on Interpreting. Holcomb. Thomas K. Washington, USA: Gallaudet University Press, 2019.
 • Školní připravenost dětí se sluchovým postižením ve vybrané speciální MŠ. Švrčková, Marcela. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017
 • Asistence lidem s disabilitou při katastrofách. Evropská síť pro psychosociální krizové řízení. Vymětal, Štěpán a kol. [Praha] Ministersrtvo vnitra ČR, [2019]
 • Prázdná kolébka. Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Špaňhelová, Ilona. Praha: Portál, 2015
 • Poruchy vývoje řeči (+ 1 CD audio). Dlouhá, O., Praha : Galén, 2017
 • Conversation with interpreter educators. Exploring best practices. Monikowski, Ch., Washington, USA: Gallaudet University Press, 2017
 • Sign languages. Structures and contexts. Hill, Joseph C. a kol. Abingdon/New York, USA: Routledge, 2019;
 • Semantic fields in sign languages. Colour, kinship and quantification (včetně 1 mapy). Zeshan, U. a K. Sagara. Boston/Berlin/Lancaster De Gruyter Mouton/Ishara Press 2016 (USA, Německo, Velká Británie)
 • Jak lehce vzlétnout do života. Vývoj dítěte do sedmi let. Hradec Králové: Středisko rané péče Sluníčko Hradec Králové, 2018.
 • Komunita neslyšících a kultura neslyšících uvnitř komunity neslyšících. (10 překladů článků na téma komunita a kultura neslyšících potřebných ke studiu oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Překlad je dílem studenta/?)
 • Bezpodmínečné rodičovství. Cesta od odměn a trestů k lásce a porozumění. Kohn, A. a M. Vlachová. Praha: Malvern, 2019
 • Probouzení tygra. Léčení traumatu: vrozená schopnost transformovat zdrcující zážitky. Levine, Peter A.
 • O smrti a umírání. Co by se lidé měli naučit od umírajících. Küblůer – Ross, E., J. Kralovec, Praha: Portál, 2015