INFORMAČNÍ CENTRUM RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z.S.

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s kombinovaným postižením. Snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti.

Toho chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve společnosti.

Organizace zajišťuje také zázemí pro sdružování rodičů dětí se sluchovým postižením, jejich přátel a podporovatelů, a to i na mezinárodní úrovni.

 

Informační centrum je jednou ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (vedle organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.). Svou činností na ni navazuje a zachovává kontinuitu jejích služeb.

Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb.

Více informací o organizaci najdete zde.

Omlouváme se, stránky  Prodej knih se přestavují, nyní nejsou funkční a neobsahují zcela aktuální údaje. Případné dotazy, objednávky pište na knihovna@infocentrum-sluch.cz.

Děkujeme za pochopení.

Aktuálně

Archív novinek >

  • obrázek

    V roce 2016 Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených získalo grant od společnosti T-mobile Czech Republic ve výši 100 000 Kč. Grant je určen na vývoj pomůcky pro výuku znakového jazyka, která bude mít formu mobilní aplikace pro chytrá zařízení. Půjde o učení hrou - aplikace bude mít podobu pexesa. Pexeso bude obsahovat výrazy z oblastí, ve kterých se děti pohybují - domácnost, zahrada, škola atd. Děti budou k obrázkům přiřazovat správné výrazy ve znakovém jazyce, které budou natočeny ve videosekvencích. Projekt je inovativní, protože aplikace zaměřené na děti se sluchovým postižením v současné době v ČR chybí. Více zde >

    26.10.2016