INFORMAČNÍ CENTRUM RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z.S.

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s kombinovaným postižením. Snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti.

Toho chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve společnosti.

Organizace zajišťuje také zázemí pro sdružování rodičů dětí se sluchovým postižením, jejich přátel a podporovatelů, a to i na mezinárodní úrovni.

 

Informační centrum je jednou ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (vedle organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.). Svou činností na ni navazuje a zachovává kontinuitu jejích služeb.

Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb.

Více informací o organizaci najdete zde.

 

Aktuálně

Archív novinek >

  • obrázek

    Otevřené stanovisko Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., celostátního poskytovatele sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením k jednání u kulatého stolu dne 21. 6. 2016, svolaném poslankyní za hnutí ANO Mgr. Martinou Berdychovou najdete na stránkách www.detskysluch.cz. Více zde >

    28.07.2016