FRPSP > Sponzoři a dárci

Sponzoři a dárci

SPONZOŘI A DÁRCI


Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podpořili finančním či věcným darem.

Díky Vaší pomoci jsme mohli realizovat naše projekty a zkvalitnit služby, které naše organizace poskytuje rodinám s dětmi se sluchovým postižením, dospělým neslyšícím a nedoslýchavým lidem a dalším zájemcům o téma sluchového postižení v celé ČR.

(Seznam všech jednotlivců a organizací, kteří nás podpořili, je uveden bez ohledu na výši finančního příspěvku nebo hodnotu daru).

 

 

Každá, i drobná, podpora z Vaší strany je pro nás a naši existenci velmi důležitá.

Kdo nás podpořil v roce 2017

 

a

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

 

 

MČ Praha 13

 

 

Kdo nás podpořil v roce 2016

 

a

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

 

 

MČ Praha 13

Kdo nás podpořil v roce 2015

MČ Praha 13

 

Kdo nás podpořil v roce 2014

 

 

 

 

 

Kdo nás podpořil v roce 2013

(Ještě jako Informační centrum o hluchotě
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svět knihy, s.r.o.

 

Štěpánka Strnadová

Mgr. Jan Tichý

Mgr. Miroslav Šimek


 

Kdo nás podpořil v roce 2012

(Ještě jako Informační centrum o hluchotě
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.)

 

 


 

 

Ing. Arch. Ondřej Kramoliš