FRPSP > Kontakty

Kontakty


Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Telefon: 235 517 313
(ústředna – čísla jsou společná pro Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. a Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.)

E-mail: info@infocentrum-sluch.cz

IČO: 02445417, DIČ: CZ02445417

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1; č.ú.: 107-6539510247/0100

 

Předsedkyně, statutární orgán

Mgr. Jana Fenclová
E-mail: fenclova@infocentrum-sluch.cz

 

Ekonomický úsek

Martina Michalová

 

Informační centrum o hluchotě a knihovna

Tel./SMS: 774 045 230
E-mail: knihovna@infocentrum-sluch.cz


Mgr. Růžena Flodrová
knihovnice
E-mail: flodrova@infocentrum-sluch.cz

 

Správa databáze členů

Iveta Zabdyrová
Email: zabdyrova@infocentrum-sluch.cz

 

Zahraniční aktivity FEPEDA

Mgr. Marta Hőferová
hoferova@infocentrum-sluch.cz