FRPSP > Knihovna >Informace ke katalogu knih >Tematické skupiny

Knihovna

TEMATICKÉ SKUPINY
SYSTÉM EVIDENCE KNIHOVNÍCH JEDNOTEK

 

Tematické skupiny

 

Knihy jsou rozděleny dle věcného řazení do 8 tématických skupin, které jsou dále detailněji členěny na celkem 19 skupin.

 

2 - Technika

22 – Sluchadla, technika pro SP

23 - Kochleární implantáty


6 – Lékařství

60 – Lékařství

61 – Sluchové vady


3 – Jazykověda

30 – Jazykověda obecně

34 – Tlumočení

36 – Znakový jazyk

37 – Znakový jazyk – slovníky

7 – Psychologie

70 – Psychologie obecně

71 – Psychologie sluchově postižených


4 – Kultura a sport

41 – Kultura a sport

42 – Tvorba neslyšících


8 Pedagogika

80 – Pedagogika obecně

81 – Speciální pedagogika obecně + ostatní vady

82 – Speciální pedagogika sluchově postižených

89 – Speciální pedagogika pro kombinované vady (hluchoslepota)


5 – Logopedie

50 – Logopedie


9 – Sociologie

90 – Sociologie

91 – Sociologie sluchově postižených


 

Označení typu dokumentů

(informační pramen)

A - knihy, sborníky

B - časopisy, noviny

C - skripta

D - příručky, brožury, drobný tisk

De - dětská literatura

E - videokazety

F - zprávy, studie

G - zákony, normy, vyhlášky

H - učební texty, učebnice

K – CD, DVD

L - překlady

 

Systém evidence knihovních jednotek