FRPSP > Knihovna >Informace ke katalogu knih >Studentské práce

Knihovna

STUDENTSKÉ PRÁCE

Součástí knihovního fondu jsou také studentské práce. Ačkoli je vypracovávali studenti škol různých zaměření, všechny tyto práce se z nějakého úhlu pohledu zaměřují na sluchové postižení.

 

Najdete u nás práce seminární, bakalářské, diplomové i několik prací disertačních.

Všechny jsou určené k prezenčnímu studiu.

 

 

Práce se věnují:

 

Přehled jednotlivých studentských prací zde (stav: duben 2014).